AMSTERDAM - Het kabinet wil geen toezichthouder die downloaders van illegaal aangeboden muziek en films kan afsluiten, meldt EZ-staatssecretaris Heemskerk aan de Kamer.

Heemskerk schreef afgelopen week in een brief (pdf) ter voorbereiding van EU-overleg later deze maand, dat de oprichting van zo'n toezichthouder "niet acceptabel" is.

Gedragscode
"Voor de aanpak van gebruikers met kwaadwillende bedoelingen is een regeling voor afsluiting in de Nederlandse context ook niet noodzakelijk, omdat er in Nederland, mede op aandrang van de regering, een gedragscode tot stand is gekomen op grond waarvan internetaanbieders op initiatief van opsporingsautoriteiten zelf actie ondernemen tegen strafbare feiten zoals kinderporno."

Hiermee verwijst Heemskerk naar de gedragscode rond 'notice and take down', die in oktober werd geopenbaard. "Het zal duidelijk moeten zijn dat het amendement die gedragscode niet doorkruist."

Frankrijk
Frankrijk richt wel een toezichthouder op die zonder tussenkomst van een rechter burgers maximaal een jaar van internet kan afsluiten als ze drie keer zijn betrapt op het downloaden of uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal. De Franse wet gaat lijnrecht in tegen onlangs door het Europese parlement aangenomen amendement 138. Daarin is besloten dat er "geen beperkingen mogen worden opgelegd aan de fundamentele rechten en vrijheden van eindgebruikers zónder een voorafgaande rechterlijke uitspraak".

De EU-ministers buigen zich later deze maand weer over de kwestie. Heemskerk schrijft verder dat het amendement 138 van het Europees Parlement verduidelijkt moet worden. "In het bijzonder zal duidelijk moeten worden in welke gevallen men wel en in welke gevallen men geen rechterlijke tussenkomst wil voorschrijven."

De EU-ministers hebben uiterlijk tot oktober om een besluit te nemen. Over de rest van het 'telecompakket' aan regelgeving is al overeenstemming bereikt.