AMSTERDAM - Er komt meer steun voor ondernemers met internationale ambities die willen samenwerken met collega-ondernemers in het buitenland. Het Ministerie van Economische Zaken verruimde maandag een subsidieregeling hiervoor van 12 naar 16 miljoen euro.

Staatssecretaris Frank Heemskerk besloot tot de uitbreiding van het programma '2g@there' omdat het "juist in deze moeilijke economische tijd" belangrijk is dat Nederland zijn internationale blik behoudt. "Nederland is groot geworden omdat Nederlandse bedrijven over de grens durfden te kijken", aldus Heemskerk.

Het programma is gericht op Nederlandse bedrijven die grote kansen zien op een buitenlandse markt, waar samenwerking met collega-bedrijven en de overheid essentieel is. Belangrijke voorwaarde is ook dat het om een opkomende markt of kansrijke sector gaat, waar Nederlandse ondernemers internationaal onderscheidend kunnen zijn.

Ambassades
Deelnemers kunnen via het ministerie van Economische Zaken meerjarige steun krijgen die bestaat uit een subsidie, maar ook uit de inzet van Nederlandse ambassades en waar nodig andere ministeries. Ondernemingen kunnen de subsidie onder andere gebruiken voor informatiestudies, demonstratieprojecten en economische missies.

2g@there wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitgevoerd door de EVD, een agentschap van het ministerie. Consortia van minimaal acht bedrijven en/of kennisinstellingen kunnen vanaf 8 juni bij de EVD voorstellen indienen.