UTRECHT - Vakbond FNV is niet te spreken over de voorstellen van minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner voor verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar. De minister presenteerde de voorstellen vrijdag in een verkennende notitie aan het kabinet.

"Het stuk is wel erg brutaal en getuigt niet van enig gevoel voor wat er aan de hand is in de samenleving", aldus FNV-bestuurder Wilna Wind over de notitie. "Het gaat niet alleen uit van een verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar, tegelijkertijd worden ook de pensioenen van de mensen aangepakt. Verder wekt het kabinet de suggestie dat zelfs nog verdere ophoging dan tot 67 jaar een optie is."

Noodzakelijk
De FNV noemt de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd "onnodig en oneerlijk". Volgens Donner is de verhoging echter noodzakelijk om ook toekomstige generaties van een zekere oude dag te kunnen voorzien.

De vakbonden mogen tot 1 oktober in de Sociaal-Economische Raad (SER), samen met onder meer werkgevers, naar alternatieve maatregelen zoeken. Die moeten minstens evenveel opleveren als de 4 miljard euro die Donner met de verhoging van de AOW-leeftijd denkt te kunnen besparen.

Advies
"Aan de ene kant vraagt het kabinet om een zwaarwegend SER-advies, maar ondertussen werkt men vrolijk verder aan de invulling van de verhoging van de AOW-leeftijd", stelde een woordvoerder van de vakbond in een reactie. "Maar de race is nog niet gelopen. Ik kan me wel voorstellen dat Donner het SER-advies naast zich neer wil leggen, maar zo werkt dat niet."

Volgens de FNV kunnen de benodigde bezuinigingen onder meer worden bereikt door de hypotheekrenteaftrek te laten vervallen voor hypotheekschulden van meer dan 1 miljoen euro en door alle gepensioneerden naar draagkracht mee te laten betalen aan de AOW. Die maatregelen leveren samen een besparing op van 4,2 miljard euro, zo berekende de bond vorige maand.