DEN HAAG - De rijksoverheid heeft vorig jaar 162.000 keer subsidie verstrekt aan projecten op het gebied van duurzame energie, innovatie en milieu. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2007, zo meldt SenterNovem, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, in zijn woensdag gepubliceerde jaarverslag.

De subsidiepot was met 2,4 miljard euro gevuld. Dit betekende een stijging van 20 procent.

De sterke toename van het aantal subsidies is onder meer veroorzaakt door subsidieregelingen voor consumenten. Zo vroegen duizenden particulieren een bijdrage voor initiatieven op het gebied van zonne-energie en voor de plaatsing van zonneboilers.