WASHINGTON - De Verenigde Staten moeten beginnen met het aanpakken van het tekort op de begroting van de overheid. Anders dreigt Amerika in de toekomst te worden opgezadeld met vergrijzingslasten die het niet kan betalen.

Deze waarschuwing uitte de Amerikaanse centralebankpresident Ben Bernanke woensdag tegenover een begrotingscommissie van het Huis van Afgevaardigden. Volgens de bankpresident is het werken aan herstel van begrotingsevenwicht noodzakelijk om het vertrouwen van de financiële markten te houden.

Stijging
Het begrotingstekort van de Amerikaanse overheid is sterk opgelopen door de steun aan de financiële sector en de stimuleringsplannen voor de economie. Dit jaar loopt het begrotingstekort op naar 1,84 biljoen dollar. Voor 2010 is een tekort van bijna 1,26 biljoen dollar voorzien.

Economen hebben al gewaarschuwd dat het huidige begrotingsbeleid van de VS onhoudbaar is. Washington kan daardoor zijn kredietwaardigheid verliezen, met desastreuze gevolgen voor de Amerikaanse dollar en de wereldeconomie.

Herstel
Bernanke herhaalde woensdag dat de Amerikaanse economie in een minder snel tempo verslechtert dan eerder dit jaar. Eind dit jaar komt er een einde aan de recessie, zo zei hij. "Wij bevinden ons nu in een proces van langzaam en geleidelijk herstel, zowel in het financiële systeem als in de economie."

De stellingname van Bernanke had weinig invloed op het koersverloop op Wall Street. De aandelenkoersen daalden. De dollar werd wel sterker.