AMSTELVEEN - Nederlandse managers zijn in vergelijking met hun buitenlandse tegenhangers niet erg onder de indruk van de recessie. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd internationaal onderzoek van accountants- en adviesbureau KPMG onder ruim 850 managers.

Op de vraag of de huidige recessie uniek is, antwoordde van de Nederlandse respondenten slechts 12 procent positief. Van de Duitse en Italiaanse respondenten zei 42 procent ervan overtuigd te zijn dat de recessie uniek is.

De onderzoeksresultaten verklaren mogelijk waarom Nederlandse bedrijven ook relatief terughoudend zijn met het omgooien van hun strategie.

Slechts 24 procent van de Nederlandse bedrijven verwacht dat het komende jaar te doen in reactie op de financiële crisis en de recessie. Hiermee staat Nederland onderaan een lijst van 22, veelal westerse, landen.

Dit jaar herstel
Een meerderheid van 51 procent van de ondervraagde managers verwacht dat de economie in 2010 zal herstellen. Ruim 20 procent van de respondenten denkt dat een herstel tot 2011 op zich zal laten wachten, terwijl 11 procent denkt dat een herstel dit jaar plaatsvindt.

De recessie weerhoudt bedrijven er niet van nieuwe investeringen te doen. Bedrijven in bijna alle landen voorzien voor 2010 een investeringsgolf. Canadese bedrijven zijn de uitzondering, zij verwachten dit jaar alweer te investeren.