AMSTERDAM - Ondernemers die zich inschrijven bij de Kamer Koophandel (KvK) krijgen een opt-out-mogelijkheid voor commerciële mailings. Dat schrijft staatssecretaris Heemskerk woensdag in antwoord op Kamervragen van de SP over de levering van KvK-gegevens aan Google.

Ondernemers moeten er volgens Heemskerk voortaan op worden gewezen dat gegevens uit het handelsregister kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden zoals digitale telefoongidsen of Google Maps.

Volgens de staatssecretaris is en blijft het register echter een openbare lijst die ondernemers beter vindbaar en benaderbaar maakt. "Het doel van de opname van de gegevens in het register is daarmee dat deze juist kenbaar zijn voor derden", aldus Heemskerk.

Keuze
De bewindsman heeft naar aanleiding van de vragen van parlementariër Arda Gerkens met de Kamers van Koophandel afgesproken dat alle ondernemers die al zijn ingeschreven in het Handelsregister van de KvK binnenkort bericht krijgen waarbij hen de keuze wordt geboden of hun bedrijfsgegevens gebruikt mogen worden voor commerciële mailings. Daarnaast hoeft een geheim telefoonnummer niet te worden ingeschreven.

Heemskerk is het oneens met de stelling van Gerkens dat de privacy van zelfstandige ondernemers wordt aangetast doordat vaak hun privé-adres wordt opgenomen in het register. Een schuldeiser moet bijvoorbeeld ook bij een eenmanszaak weten waar hij verhaal kan halen, schrijft hij. Alleen in bijzondere gevallen, als er sprake is van 'waarschijnlijke dreiging', kan het woonadres op verzoek afgeschermd worden.