Zonder dat we het weten worden we een eurobelasting ingerommeld. De ECB gaat over de euro. Het mandaat is het beperken van de inflatie. Een terecht mandaat. Inflatie leidt tot geld ontwaarding, dat is gunstig voor mensen met een schuld en ongunstig voor mensen met spaargeld. Inflatie is een ordinaire vorm van belasting.

Door Taco Dankers | PlusPost , opiniekrant voor sociaal liberalen en ondernemers

Belasting is een herverdeling van geld. Als de overheid geld afpakt van de ene burger en aan de ander geeft, dan noemen we dat belasting. De tijd dat koningen geld van burgers konden afpakken en willekeur konden gebruiken is voorbij.

Nu gaat een parlement over de herverdeling van belasting. Belastinggeld wordt gegeven aan bruggenbouwers, ambtenaren, leraren en andere mensen die er nuttige zaken mee doen. In veel gevallen krijgen wij, de belastingbetaler, er wat moois voor terug. Een gedeelte van ons geld wordt gegeven aan burgers die om een of andere reden niet in staat zijn om hun geld zelf te verdienen. Hoe meer wij aan deze groep geven, hoe socialistischer ons land wordt.

Besteding
Over de besteding van belastinggeld bestaat een levendig politiek debat. Met meer geld afpakken van burgers en belastingverhoging maakt een politicus zich niet populair. Echter met veel weggeven maakt hij zich weer wel populair.

De burger is niet dom en begrijpt heel goed dat elke euro die uitgeven wordt ook geïnd moet worden. Afgelopen jaar is er heel veel belastinggeld gegaan naar banken met zeer goed betaalde medewerkers maar ook ambtenaren worden steeds beter betaald. Je zou bijna kunnen spreken dat er een loonbubbel bestaat.

Socialisme voor de rijken
De 500 duizend euro voor Paul de Leeuw de 700 duizend euro voor Zalm, ze kunnen alleen betaald worden als iemand anders gedwongen wordt zijn geld af te staan. In de USA spreekt men over ‘socialisme voor de rijken'. ‘socialism for the rich', ‘Socialism for Wall Street, Capitalism for Main Street'.

Met deze manier van belastingbesteding maakt een politicus zich niet populair. Gelukkig is er nog een uitweg mogelijk, belasting die niet herkend wordt als belasting. Deze belasting ontstaat door geld te drukken en inflatie te creëren. Het effect is een belasting op spaargeld en pensioenen en een subsidie op schuld. Zelfs de staatsschuld kan zo eenvoudig gereduceerd worden door deze verkapte ‘spaarbelasting'.

De ECB heeft afgelopen maand voor 60 miljard aan ‘Covered bonds' gekocht. Dit kan de ECB doen door de geld persen aan te zetten. De geleerden noemen dat ‘quantitative easing'. Zimbabwe is er beroemd mee geworden.

Inflatie
Nu de ECB obligaties van marktpartijen koopt, bestaat er kans op inflatie en inflatie is belasting. Het opkopen van bedrijfsobligaties is niet onomstreden en lijkt mij niet behoren tot het gewone mandaat van de ECB. Opeens werd er binnen de ECB politiek bedreven.

Duitsland is traditioneel niet voor bijdrukken maar er zijn andere landen die hier minder moeite mee hebben. Wij als burgers staan er bij en kijken er naar. Geen van de Europarlementariërs die ik voorbij heb zien komen,beseft dat de ECB de geldpersen heeft aangezet en er zijn er maar weinig die enig besef hebben wat de gevolgen kunnen zijn.

Omdat dit soort ingrepen dramatisch kunnen uitpakken voor de Euro-burgers moet de burger via de politiek meer invloed krijgt op het beleid van de ECB. De ECB mag geen verkapt monetair beleid voeren zonder de burger. In Amerika is het heel normaal dat het stimulus plan van Obama door Senaat en Congres goedgekeurd werd voordat Bernanke de drukpersen aan kon zetten.

De 60 miljard ‘stimulus plan' van de ECB is slechts door verschillende achterkamertjes goedgekeurd. Als deze maatregel op de duur tot inflatie gaat leiden hebben wij tegen wil en dank en zonder tussenkomst van onze volksvertegenwoordigers onze eerste eurobelasting. Welkom aan boord van de Democratische Republiek Europa