BERN - De Zwitserse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar 0,8 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Daarmee is het land officieel in een recessie beland.

In het vierde kwartaal kromp het Zwitserse bruto binnenlands product (bbp), de som van alle geproduceerde goederen en diensten, met 0,3 procent.
 
Van een recessie is volgens de officiële definitie sprake als het bruto binnenlands product twee kwartalen op rij daalt. In de meeste Europese landen en de Verenigde Staten is dit al langere tijd het geval.