AMSTERDAM - Het tekort op de begroting van het kabinet komt dit jaar op 3,5 procent. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die het kabinet vrijdag heeft gepresenteerd.

Tot nu toe ging het kabinet uit van een tekort van 2,5 procent, maar door tegenvallende inkomsten uit belastingen valt het lager uit. Dat is een gevolg van de crisis. Ook speelt mee dat de olieprijs de afgelopen tijd laag was, waardoor de schatkist minder geld binnenkreeg uit de verkoop van aardgas.

Krimp
Minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) herhaalde bij de presentatie van de Voorjaarsnota verder dat hij voor dit jaar rekening houdt met een krimp van de economie met vijf procent of meer. Of dat ook betekent dat het tekort verder oploopt, staat volgens Bos niet vast.

Als de inkomsten voor de staat uit belastingen verder teruglopen, kan dat worden gecompenseerd doordat de olieprijs stijgt en de verkoop van aardgas weer meer oplevert.