DEN HAAG - Het kabinet heeft vrijdag bij de behandeling van de Voorjaarsnota ingestemd met een aantal verschuivingen binnen de begroting voor dit jaar. Minister Wouter Bos van Financiën heeft daarover vrijdag een overzicht naar de Tweede Kamer gestuurd.

Er is meer geld nodig voor onderwijs, omdat er meer leerlingen en studenten zijn dan eerder geraamd, voor de politie- en onderwijs-cao, voor de uitgaven aan de WAO, voor de gezondheidszorg en de jeugdzorg en voor de opvang van (meer) asielzoekers.

Dat wordt mogelijk door onder meer meevallers bij de studiefinanciering, door te snijden in de zorgtoeslagen en in de uitgaven voor medisch specialisten, en doordat meer mensen kiezen voor generieke (patentloze) medicijnen. Ook de uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking vallen lager uit, doordat ze rechtstreeks zijn gekoppeld aan het (gedaalde) bruto binnenlands product.