DEN HAAG - Er komt een intermediair die mogelijke knelpunten rond kredietverstrekking van banken aan ondernemers gaat bekijken.

Dat maakte minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) vrijdag bekend na afloop van een gesprek met vertegenwoordigers van de banken. Donderdag gaf de minister al aan dat ondernemersorganisaties de klachten van hun achterban over de kredietverstrekking in deze financieel moeilijke tijden gaan registeren.

"Het MKB mort en moet ergens terecht kunnen met dit verhaal", aldus de CDA-bewindsvrouw. De banken, MKB Nederland en VNO-NCW werken samen het initiatief voor de nog aan te stellen tussenpersoon uit.

Eerder was ook in de Tweede Kamer onduidelijkheid of banken nu wel of niet beduidend minder of moeilijk geld uitlenen. De ministers Van der Hoeven en Wouter Bos (Financien) meldden later dat de zakelijke kredietgroei over heel 2008 12 procent was. In januari en februari 2009 was er nog een forse groei, in maart een lichte krimp.

Kredietwaardig
Banken hebben geen belang bij het instandhouden van deze beeldvorming, gaf Van der Hoeven aan. "Maar een bank kan natuurlijk alleen met kredieten over de brug komen als een bedrijf kredietwaardig is. Anders niet." Volgens cijfers van het ministerie van Economische Zaken is er sinds 1 januari bijna 40 miljoen euro verstrekt voor de garantieregeling voor grotere kredieten en ging er 192 miljoen euro naar het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Voor de zomer heeft Van der Hoeven opnieuw een gesprek met de vertegenwoordigers van de banken.