AMSTERDAM - Volgens premier Jan Peter Balkenende zijn er geen regels of wetten die mensen tegenhouden om vier dagen per week te gaan werken. PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer had het kabinet opgeroepen belemmeringen uit de weg te ruimen.

Balkenende zei donderdag in het Verantwoordingsdebat dat mensen die vier dagen willen gaan werken niet gehinderd worden. De kinderopvang is goed geregeld en ook de belastingdienst vormt geen obstakel meer. "Het zijn ingeslepen gewoonten en maatschappelijke patronen die het nog in de weg staan", zei Balkenende.

Plannen
Hamer uitte haar ideeën over een vierdaagse werkweek afgelopen weekend voor het eerst. Ze gaf toen ook aan dat het gaat om heel oude plannen van Joke Smit, PvdA-politica en bekend feministe in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Hamer vraagt minister Ronald Plasterk (Onderwijs en Emancipatie) te bekijken hoe alle hindernissen voor een vierdaagse werkweek kunnen worden weggenomen.

Voor Hamer gaat het over de herverdeling van arbeid en zorg. In de meeste gezinnen zou de man een dag minder en de vrouw een dag meer kunnen gaan werken.