DEN HAAG - Het kabinet overweegt een groot deel van het crisisbudget in de strijd tegen de stijgende jeugdwerkloosheid, 150 van de 250 miljoen euro, aan gemeenten te geven.

De bedoeling is dat de lokale overheden in juni convenanten sluiten met betrokkenen in hun regio, zoals werkgevers, vakbonden, opleidingsinstelling (roc's) en uitkeringsinstituut UWV, om zoveel mogelijk jongeren aan het werk te krijgen en/of te stimuleren door te leren.

Taskforce
Dat is volgens ingewijden een van de belangrijke onderdelen uit het actieplan van de staatssecretarissen Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) en Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) dat vrijdag in de ministerraad besproken wordt.

Het plan is deels gebasseerd op het eerder deze maand gepresenteerde advies van Hans de Boer, oud-voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland en de Taskforce Jeugdwerkloosheid, over de aanpak van de snel oplopende jeugdwerkloosheid met de economische crisis.

Loonkostensubsidies
Gemeenten moeten werkgevers die stageplekken en leerwerkbanen aanbieden, ondersteunen met loonkostensubsidies en hulp bij scholing en begeleiding van de jonge werklozen.

Zo moeten afspraken die bijvoorbeeld koepelorganisatie ActiZ in de zorg met de FNV-bond Abvakabo onlangs bekend maakte om vijfduizend jonge werklozen op te leiden voor een baan in de zorg, gestimuleerd worden. Ook de overheid zelf wil zogeheten traineeplekken voor jongeren vrijmaken.

Doorleren
Op advies van De Boer zijn momenteel al scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bezig te registreren of hun examenleerlingen aan het werk willen of gaan doorleren. Veel van de mbo'ers zullen gestimuleerd worden gedurende de crisis een vervolgopleiding te volgen. Dankzij registratie van bereikbaarheidsgegevens moet circa over een half jaar, in oktober, met oud-leerlingen contact worden opgenomen om uit te zoeken of ze nog aan werk of een vervolgopleiding geholpen moeten worden.