BRUSSEL - Minister Van der Hoeven (Economische Zaken) wil dat ondernemersorganisaties zoals MKB en VNO-NCW zelf de klachten van hun leden over de beperkte kredietverlening gaan registreren. Zo'n klachtenbureau kan dan samen met de banken een oplossing zoeken voor de klachten.

Van der Hoeven zei dit donderdag voorafgaand aan overleg vrijdag met de banken. Ze zegt nog steeds klachten te krijgen over de gebrekkige kredietverlening door banken. "Er is nog een wereld te verbeteren", zei Van der Hoeven. Ze meent dat veel afwijzingen van kredieten niet in de statistieken voorkomen, omdat ondernemers niet eens voorbij de balie zouden komen.

De minister zei niets te voelen voor een overheidsinstantie die gaat bemiddelen tussen bedrijven en banken, zoals in Frankrijk is gepland. De vrees is dat geringe kredietverlening de recessie versterkt.