AMSTERDAM - De wereldwijde broeikasemissies zullen naar 2030 nog 39 procent omhoog schieten, als niet collectief tot scherper klimaatbeleid wordt besloten en in Kopenhagen een krachtig nieuw klimaatverdrag tot stand komt.

Dit zegt de EIA, of Energy Information Administration, het onafhankelijke statistisch bureau van het Amerikaanse ministerie voor energie.

Zonder nieuwe afspraken om schone technologieën, zoals zonne-energie, windenergie en CCS, versneld te ontwikkelen en implementeren, zal de mondiale CO2-uitstoot door gebruik van fossiele brandstoffen in 2030 gestegen zijn naar 40,4 gigaton, zo stelt de EIA. In 2006 bedroeg de mondiale fossiele CO2-uitstoot nog 29 gigaton.

Emissiereducties
Om het doel van 2 graden te behouden zal de uitstoot rond 2030 juist tientallen procenten lager moeten liggen, op koers om de mondiale uitstoot in 2050 tenminste 80 procent onder het niveau van 1990 te krijgen. Hiertoe moeten partijen tijdens de naderende klimaattop in Kopenhagen besluiten tot verregaande emissiereducties. En zelfs bij 80 procent reductie in 2050 bestaat er een reële kans dat de klimaatdoelen niet meer worden behaald.

Het PBL maakte gisteren nog bekend dat de CO2-uitstoot inmiddels elk jaar met 3 procent stijgt. De uitstoot is nu zo hoog dat deze elke 10 jaar 0,5 graden toevoegt aan de mondiale temperatuurstijging.

China gaat er vanuit zelf in 2035 zo'n 8,8 gigaton CO2 uit te stoten, op basis van statistieken die lager liggen dan eerdere schattingen, eveneens (onder andere) van het PBL. Zonder scherpe koersveranderingen voorziet de EIA dat de uitstoot van het geheel van opkomende economieën in 2030 op 25,8 gigaton zal liggen.

Ontwikkelingslanden
‘Met sterke economische groei en voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, zal veel van de toename in de CO2-uitstoot plaatsvinden in ontwikkelingslanden', stelt het EIA-rapport.

De oorzaak is een voortdurende stijgende vraag naar energie. Volgens de EIA zal deze in 2030 44 procent boven het huidige niveau liggen.