AMSTERDAM - Thuiswerken is gedaald in populariteit. Een jaar geleden gaf ruim de helft van de werknemers aan gedeeltelijk vanuit huis te werken, dit jaar is het aantal gedaald tot 47 procent. Dat blijkt uit de meest recente ICT Barometer van Ernst & Young dat is uitgevoerd onder ruim zeshonderd managers en professionals.

De wekelijkse hoeveelheid thuisgewerkte uren is ook afgenomen, namelijk van elf naar tien uur. De huidige crisis is mogelijk een van de redenen van de teruggang. De afname in werken vanuit huis is opvallend, omdat bijna eenderde van de werknemers verdere groei in het thuiswerken verwacht.

Mogelijkheden
Maar weinig bedrijven (9 procent) zijn enthousiast over werken vanuit huis. Daarentegen biedt zo'n 76 procent van de organisaties wel de mogelijkheid tot thuiswerken.

De meerderheid van de ondernemingen wil het huidige niveau van thuiswerken gelijk houden, terwijl de wens van veel medewerkers is dat ze meer thuis willen werken.

Voorkeur
Uit de peiling blijkt dat de voorkeur voor werken vanuit huis in vergelijking met werken op kantoor ongeveer gelijk is verdeeld. Eenderde van de ondervraagden werkt liever thuis en hetzelfde aantal vindt werken op kantoor het prettigst. Het overige aantal heeft geen voorkeur.

Werken vanuit huis heeft vooral de voorkeur bij mensen die werkzaam zijn in de overheid, werknemers in kleine organisaties en 50-plussers. Vrouwen en arbeiders jonger dan 35 jaar zijn sterk ondervertegenwoordigd bij de thuiswerkers.

Argumenten
De voornaamste motieven voor het thuiswerken zijn dat men minder wordt gestoord, minder tijd aan reizen kwijt is en flexibeler en efficiënter kan werken.