UTRECHT - Uitzendkrachten vallen in crisistijd tussen wal en schip. Omdat uitzendkrachten vaak geen langere aaneengesloten periodes werken, bouwen ze onvoldoende arbeidsverleden op. Als ze dan geen werk hebben, komen ze ook niet in aanmerking voor een ww-uitkering.

"Het Nederlandse systeem van sociale zekerheid blijkt niet toereikend voor uitzendkrachten in tijden van crisis", stelde vakbond FNV Bondgenoten op basis van een enquête die de bond van begin maart tot eind april hield onder bijna zeshonderd uitzendkrachten. De resultaten ervan zijn donderdag naar buiten gebracht.

Behalve dat uitzendkrachten vaak niet in aanmerking komen voor een uitkering, mag er ook geen deeltijd-ww voor deze groep worden aangevraagd en vallen ze bij sociale plannen buiten de boot, aldus de FNV. "Dus zit een uitzendkracht thuis met lege handen en weinig zicht op het vinden van ander werk."

'Flexibele schil'
Het voordeel van een 'flexibele schil' van werknemers valt volgens de bond dan ook uitsluitend ten deel aan de werkgevers. De bond pleit voor een convenant tussen de uitzendbureaus, de bonden en de uitkeringsinstanties. Wanneer uitzendkrachten wel in aanmerking komen voor een uitkering, zou dit bij voorkeur via het uitzendbureau moeten lopen. Zij zouden dan ook zorg moeten dragen voor bijvoorbeeld scholing en hulp bij het zoeken naar een andere baan.

Volgens de FNV werkten vorig jaar ongeveer 730.000 mensen als uitzendkracht. Tussen november vorig jaar en mei van dit jaar viel het werk voor circa 140.000 uitzendkrachten weg.