De belangrijkste Amerikaanse cijfers iedere maand zijn de werkloosheidscijfers. Niet alleen omdat ze een goed beeld geven van de ontwikkelingen van de Amerikaanse economie, maar ook de implicaties die ze kunnen hebben.

Door Michael Toorop | Pluspost, opiniekrant voor sociaal liberalen en ondernemers

Behalve het menselijke aspect dat bij werkloosheid komt kijken, betekent het ook dat wanneer veel mensen zonder baan zitten de consumptieve bestedingen terug hollen. Het aantal hypotheken, persoonlijke leningen en creditkaartschulden die niet afgelost kunnen worden, vertonen namelijk een sterke correlatie met de werkloosheidscijfer. Onderdeel van de stresstest die de Amerikaanse regering onlangs bij haar 19 grootste banken uitvoerde was dan ook de oplopende werkloosheid.

Stabilisatie

Het ziet er nu naar uit dat werkgevers beginnen te geloven dat de economie stabiliseert en dus de noodzaak om mensen te ontslaan minder wordt. De werkgelegenheid over de maand april daalde in de VS met "slechts" 539.000 banen. Dit is bijna 140.000 minder dat het gemiddelde van de afgelopen maanden. Sinds november vorig jaar daalde de Amerikaanse werkgelegenheid namelijk met zo'n 675.000 gemiddeld per maand.

In de maand januari kwam de daling van de werkgelegenheid uit op 741.000. Dit was de grootste daling sinds 1949. Sinds deze langste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog begon hebben in Amerika 5,7 miljoen mensen hun baan verloren. Dit was 4,1% van de werkgelegenheid oftewel het grootste percentage sinds de recessie van 1958.

Gelukkig is het aantal werkloosheidsuitkeringaanvragen voor het eerst in maanden gedaald deze week. Na een piek van niet minder dan 674.000, konden we deze week "slechts" 601.000 aanvragen noteren. Er zijn meer tekenen van hoop. De inkoopmanagersindex geeft weliswaar nog steeds een economische krimp aan, maar het cijfer verbeterd snel. Ook het consumentenvertrouwen lijkt iets minder negatief te worden.

Europa
In Europa is de werkloosheid niet minder zorgelijk. In de 27 EU landen bereikte het aantal werklozen in maart het aantal van 20 miljoen. Dit was het hoogste niveau sinds 2005. Het Europese werkloosheidscijfer staat nu evenals in de Verenigde Staten op 8,9%.

De verwachting is dat er dit jaar 3 ½ miljoen Europese banen verloren gaan. Volgend jaar komen we waarschijnlijk uit op een werkloosheidspercentage van 13%. In de VS houden analisten rekening met een werkloosheidspercentage van 9 ½ % tegen het einde van dit jaar.

Overigens zijn de cijfers niet altijd even eenvoudig te beoordelen. Het percentage werklozen in de VS is nu weliswaar 8,9%, maar zouden we de mensen die gestopt zijn met het zoeken naar een baan en de mensen die nu genoegen nemen met een parttime baan daarbij tellen, dan is het percentage 15,8%. Dit is het hoogste niveau sinds 1994. De gemiddelde werkweek kwam uit op 33,2 uur, hetgeen een record dieptepunt is.

Verschillen
Onderling verschillende landen enorm. Terwijl Nederland een van het laagste percentages werklozen heeft, staat Spanje bovenaan genoteerd met bijna 17 ½ %.
Ondanks alle stimuleringsmaatregelen wereldwijd ziet het er naar uit dat voor het eerst in 60 jaar de wereldeconomie gaat krimpen.