Vormen recente observaties van ontluikende, groene scheuten een typisch voorbeeld van wishful thinking of is het economisch herstel daadwerkelijk begonnen?

Door F. E. Huibers | Het Haags Effektenkantoor

Green shoots
Sinds de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank in een interview aangaf dat hij green shoot uit de grond op zag komen, is de stemming op de financiële markten in gunstige zin omgeslagen. Niet langer wordt een depressie, zoals die in de jaren dertig de wereld geteisterd heeft, in de koersen geprijsd.

De koersen van aandelen zijn fors gestegen. De FTSE wereld index is sinds de bodem in maart met ruim 25 procent opgelopen. De dalende beweeglijkheid van aandelenkoersen wijst erop dat beleggers duidelijk minder nerveus zijn dan enkele weken geleden.

Bedrijven slagen er steeds gemakkelijker in aan obligaties uit te geven. Zelfs de markt voor obligaties voor minder kredietwaardige bedrijven (zogeheten junk bonds) komt weer tot leven. En, last but not least, de tarieven die banken elkaar in rekening brengen om op de korte termijn geld te lenen, zijn fors gedaald.

Bemoedigende cijfers
Beleggers putten steeds meer moed uit de stroom van economische berichten die hen bereiken. Met name de ontwikkeling van de Chinese economie biedt inspiratie. De industriële productie is daar in Maart met 8,3 procent gestegen, bijna een verdrievoudiging van het tempo in de voorafgaande drie maanden. De 500 miljard euro, die de overheid in de economie pompt, heeft zich inmiddels vertaald in een stijging van het investeringsvolume met 31,4 procent in het eerste kwartaal van dit jaar.

Terecht hechten beleggers belang aan de ontwikkeling van de Chinese economie. Deze is samen met die van de Verenigde Staten cruciaal in een mogelijk herstel scenario.

Ook in Amerika zijn er bemoedigende signalen. De industriële sector laat een sterk herstel zien. Veel bedrijven hebben in de afgelopen tijd het productievolume te sterk teruggedraaid. Zo ver zelfs dat zij het risico beginnen te lopen dat zij lopende orders niet kunnen vullen.

Koopgedrag
Cruciaal voor een duurzaam herstel is het koopgedrag van de Amerikaanse consument. Ook hier goede cijfers: de consumptie groeide in het eerste kwartaal van dit jaar in een tempo van 2,2 procent per jaar. Dit is een fors herstel ten opzichte van het tempo in de daarvoor liggende zes maanden van min 4 procent.

Een of meer zwaluwen
Het is natuurlijk de vraag of het herstel door zal zetten. Eén zwaluw (of één positief kwartaal) hoeft nog niet te leiden tot een lange, warme zomer. De ontwikkeling van de huizenmarkt en een aanhoudend herstel van de bankensector is cruciaal.

Hoewel het aantal verkochte huizen duidelijke tekenen van herstel tonen, geldt dit nog niet voor de gemiddelde verkoopprijs. Ook de bankensector heeft waarschijnlijk nog heel wat schuldensanering voor de boeg.

Maar hoe het ook zij, het Armageddon scenario dat tot voor kort de boventoon voerde is van de baan. De vraag verplaatst zich nu meer naar de kracht en duurzaamheid van de ingezette stabilisering.