AMSTERDAM - Bedrijven kunnen snoeien in administratieve kosten door meer zelf te doen, de correspondentie te verbeteren en de facturering anders aan te pakken.

Boekhoudkosten zijn eenvoudig in te dammen door een aantal taken zelf te verrichten en niet alles automatisch uit te besteden aan een boekhoudkantoor. De hoge administratieve lastendruk in het mkb blijkt bijvoorbeeld voor een belangrijk deel te ontspruiten aan het onnodig inschakelen van externe deskundigen. Bedrijven nemen te snel een accountant in de arm voor werkzaamheden die ze prima zelf zouden kunnen doen.

Op facturen valt veel winst te behalen door over te gaan op zogenoemde e-facturen, elektronische rekeningen. Volgens het ministerie van Economische Zaken kan de e-factuur zowel de leverancier als de klant veel tijd en moeite besparen en op jaarbasis een kostenbesparing van in totaal zo'n 600 miljoen euro opleveren.

Prullenbak
Bij ouderwetse papieren facturen is het handig deze niet bij de levering bij te sluiten, omdat hij dan vaak in de prullenbak belandt. Vermijd foute facturen te sturen om te voorkomen dat debiteuren later of helemaal niet meer betalen.

Met een beetje goede wil valt correspondentie ook onder administratie te scharen. Uit onderzoek van communicatiebureau Leene.txt blijkt dat zakelijke brieven, e-mails en brochures veel te onduidelijk geformuleerd worden en dat dit tot onnodige kosten leidt. Slechte correspondentie heeft namelijk tot gevolg dat mensen massaal de klantenservice van het betreffende bedrijf gaan bellen en dit kost geld.

Het communicatiebureau adviseert precies te omschrijven wat de ontvanger moet doen, overbodige informatie te schrappen en voor samenhang in de infromatie te zorgen via verschillende kanalen. En ook hier geldt: gebruik zoveel mogelijk de elektronische manier. E-mails kosten immers geen papier en frankering.