DEN HAAG - Voor directeuren-grootaandeelhouders wordt het vanaf volgend jaar fiscaal aantrekkelijker om bij leven een aandelenpakket in hun onderneming door te schuiven naar hun opvolger. In het huidige belastingregime wordt vaak nog gewacht met de bedrijfsopvolging totdat de ondernemer overleden is.

Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) wil niet dat een belastingclaim een hindernis vormt bij de bedrijfsopvolging en dat die nodeloos wordt uitgesteld. Hij kondigde woensdag daartoe maatregelen aan.

Er ontstaat zowel een doorschuiffaciliteit voor een schenking als voor een vererving van een aanmerkelijk belang (meer dan 5 procent van de aandelen). Het gaat niet alleen meer om een overdracht binnen de familiekring.

Dga
De Jager wil in het Belastingplan van 2010 ook "verzachtende maatregelen" nemen voor directeuren-grootaandeelhouders (dga's) die privévermogen in hun onderneming steken. In Nederland zijn ruim 200.000 dga's. Dat komt neer op ongeveer een op de vijf ondernemers. Het gaat om kleine tot grote bedrijven.

Verder past de staatssecretaris voor dga's die nauwelijks salaris ontvangen, de loon- en inkomstenbelasting aan. Nu wordt bij de heffing van belasting ervan uitgegaan dat die ondernemers een loon ontvangen dat in de markt gebruikelijk is voor de arbeid die ze verrichten. Die zogeheten gebruikelijkloonregeling is vanaf 2010 niet meer van toepassing, als het salaris niet hoger is dan 5000 euro per jaar.