RIJSWIJK - Werkgevers en werknemers in de technische sector trekken 20 miljoen euro uit om leerwerkplekken en zo jongeren voor de sector te behouden.

Zij roepen minister Wouter Bos van Financiën in een brandbrief op dit voorbeeld te volgen en ook overheidsgeld beschikbaar te stellen. Er is volgens de sociale partners meer nodig dan de 20 miljoen die zij investeren.

Door de economische crisis dreigen leerwerkplekken in de techniek massaal te verdwijnen. Er zijn er nu 40.000 en de sector vreest dat er 10.000 tot 15.000 zullen verdwijnen, omdat veel bedrijven ze niet meer kunnen betalen. De werkgevers en de werknemers vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling voor de Nederlandse economie.

Bezuinigen
"Je kunt het bedrijven niet verwijten dat ze deze plekken nu wegbezuinigen. Veel bedrijven zijn aan het overleven", zegt Jan Derijck, vicevoorzitter van TechniekTalent.nu. Dit samenwerkingsverband van 31 organisaties uit de technische sector, waaronder de Bovag, de Metaalunie en de diverse vakbonden, heeft het initiatief genomen tot het noodpakket.

Wanneer de economie weer aantrekt, heeft de sector de jongeren hard nodig. In de techniek werken veel ouderen, die de komende jaren met pensioen gaan, aldus Derijck. "Dat betekent een verlies van tienduizenden werknemers. En als dan ook de jongeren er niet meer zijn omdat de leerwerkplekken zijn verdwenen, heeft de Nederlandse maatschappij een groot probleem."

Opleidingsfondsen
De 20 miljoen euro van het noodpakket komt uit de diverse opleidingsfondsen van de technische branches. Derijck oppert dat de overheid kan bijdragen door tijdelijk het bedrag dat bedrijven van de belasting kunnen aftrekken voor scholing, te verhogen van 2655 naar 5000 euro.

Voor het behoud van tienduizend leerwerkplekken komt dat neer op nog eens 20 miljoen euro.