DEN HAAG - Bijna een vijfde van de werknemers in Nederland maakt zich zorgen over zijn baan. Dit blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2008. Het onderzoek werd door TNO en het CBS uitgevoerd onder 22.000 werknemers.

Eind 2008 gaven omgerekend ruim een miljoen werknemers (18 procent) aan bezorgd te zijn over het behoud van hun baan. Dat betekent een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Toen was 16 procent nog bang zijn baan te verliezen.

De zorgen zijn het grootst bij uitzendkrachten boven de 24. Van hen is meer dan de helft bang om werkloos te worden.

Vrees
De vrees om op straat te komen staan komt het meest voor in de sectoren horeca, vervoer en communicatie. In deze sectoren namen de zorgen ook het sterkst toe vergeleken met een jaar geleden.

Mannen, werknemers tussen de 45-54 jaar en laagopgeleiden maken zich vaker zorgen dan vrouwen, jongeren en hoger opgeleiden. De bezorgdheid onder werknemers van niet-westerse afkomst is bijna twee keer zo groot als onder autochtonen.

Reorganisaties
Volgens de onderzoekers gaven twee van de vijf werknemers aan dat er in hun bedrijf het afgelopen jaar sprake was van reorganisaties, fusies of inkrimpingen.

Het CBS maakte vorige maand bekend dat de werkloosheid in Nederland in het eerste kwartaal was opgelopen tot 341.000. Dat komt neer op 4,4 procent van de beroepsbevolking.