AMSTERDAM - Maar liefst een kwart van de Nederlandse gemeenten is in 2011 niet klaar met de invoer van digitale dienstverlening. Er is gebrek aan sturing en management.

De Nederlandse gemeenten halen de deadline voor het invoeren van Het Nationaal Uitvoerings Programma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) niet. Dit blijkt uit een onderzoek van de Gebruikersvereniging PinkRoccade Local Government, in samenwerking met de Midoffice Community PartnerCouncil.

Op 31 december 2011 moeten alle gemeenten een multichannel Klant Contact Centrum hebben. Dat is een digitaal loket waar burgers informatie kunnen vinden over het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs en verschillende andere documenten.

Ambtenaren
Op de beurs Overheid & ICT zijn 311 gemeentefunctionarissen ondervraagd over de invoering hiervan. Meer dan 25 procent van de ambtenaren zegt dat de deadline van eind 2011 niet wordt gehaald.

Eenderde van de ambtenaren wijt dit aan "een gebrek aan betrokkenheid en sturing vanuit bestuur en management". Dat zou de grootste horde zijn bij het op tijd uitvoeren van het NUP.

Bijna dertig procent zegt dat de gemeenten ook te weinig geld hebben om op tijd aan de eisen te voldoen. Alleen met extra geld lukt het volgens de gemeenteambtenaren om de deadline te halen.

Twijfelachtig
Volgens ict-journalist Brenno de Winter is het probleem mogelijk nog groter. Hij heeft alle gemeenten in Nederland via de Wet Openbaarheid Bestuur (wob) gevraagd openheid te geven over hun beleid voor open standaarden en open source. Ook dat is onderdeel van het NUP.

"Het is zeer twijfelachtig dat de eisen van de staatssecretaris worden gehaald", aldus de Winter. Hij heeft, na veel vertraging, inmiddels documenten van de helft van alle Nederlandse gemeenten ontvangen. Eind juni wil De Winter zijn precieze bevindingen presenteren.

De overheden zijn in 2006 begonnen met het NUP. Vrij snel hierna is onder meer een programma opgericht dat gemeenten, provincies en waterschappen ondersteunt bij de invoering van ict-toepassingen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een aantal basisvoorzieningen.

Basisvoorzieningen
Volgens de landelijke overheid is het noodzakelijk een aantal basisvoorzieningen te ontwikkelen, zoals elektronische toegang en authenticatie. Door deze processen te standaardiseren wil de overheid geld en tijd besparen. Het wiel hoeft immers niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Er moet dan gedacht worden aan systemen als het elektronische paspoort DigiD.

Begin 2011 moet de infrastructuur af zijn zodat de overheden helemaal op elkaar aangesloten kunnen worden.