AMSTERDAM - De toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben regels opgesteld om te voorkomen dat financiële instellingen onverantwoorde risico's nemen bij hun beloningsbeleid, dat meldt de AFM woensdag.

Financiële ondernemingen moeten volgens de nieuwe principes het beloningsbeleid kritisch tegen het licht houden en waar nodig aanpassen. De toezichthouders zeggen actief te gaan bijhouden hoe de ondernemingen de principes toepassen in hun organisatie. Als zij van mening zijn dat het beleid van bedrijven "gedragsrisico's" oplevert, dan leidt dit tot een onderzoek.

Passend maximum
De principes zijn gericht op alle bestuurders en medewerkers waarvan de beloning voor een belangrijk deel variabel is. De ondernemingen moeten een "passend maximum" voor de variabele beloning, zoals bonussen, ten opzichte van het vaste salaris stellen.