STRAATSBURG - Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met strengere regels voor banken. Als banken complexe financiële producten doorverkopen, moeten ze 5 procent van het risico op de eigen balans houden.

Doel van deze aanpak is de handel in zogeheten rommelkredieten, die verantwoordelijk was voor het ontstaan van de financiële crisis, aan banden te leggen. "Als je rommel verkoopt, moet je zelf op de blaren zitten", aldus PvdA-Europarlementariër Ieke van den Burg. Zij vindt overigens dat de regels nog wel wat strenger hadden mogen zijn.

Vertrouwen
De maatregelen moeten het vertrouwen in banken herstellen, na de ergste financiële crisis sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. De Europarlementariërs keurden het voorstel goed met 454 tegen 106 stemmen.

Om de onderlinge verbondenheid, en daarmee de kans op een wereldwijde crisis, te verkleinen zet het hervormingspakket ook een maximum op het bedrag dat banken elkaar onderling mogen uitlenen; niet meer dan 25 procent van hun vermogen aan een bepaalde klant en maximaal 150 miljoen euro. Ook komt er een nieuwe groep toezichthouders die de samenwerking tussen landen gaat bevorderen bij het controleren van grensoverschrijdende banken.

Vermogen
Om de zichtbaarheid van zogeheten 'credit default swaps', kredietverzekeringen, en andere kredietderivaten te vergroten en te reguleren komt er een handelscentrum waar deze financiële producten verhandeld gaan worden. Tot nu toe vond de handel in deze producten alleen plaats tussen partijen onderling, terwijl de handel afgelopen jaren toenam tot een waarde van tientallen biljoenen euro's. Het gebrek aan regulering maakte het moeilijk om de risico's in te kunnen schatten.

De nieuwe maatregelen moeten uiterlijk voor het einde van 2010 zijn ingevoerd.