STRAATSBURG - Het Europees Parlement heeft woensdag niet gestemd over een voorstel om het zwangerschapsverlof te verlengen. Op dit voorstel bleken meer amendementen te zijn ingediend dan toegestaan. Bovendien spraken die elkaar onderling deels tegen.

De commissie vrouwenzaken van het Europarlement zal zich nu opnieuw buigen over het voorstel. Dat was al sterk omstreden. De parlementscommissie wilde zwangerschapverlof verlengen van veertien naar twintig weken.

Ze ging daarmee verder dan de Europese Commissie, die een zwangerschapsverlof van achttien weken had geopperd.

Als het Europees Parlement het voorstel had aangenomen, was dat waarschijnlijk op flinke weerstand bij de EU-lidstaten gestuit. Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken vond een verlenging van het verlof naar achttien weken al te ver gaan. Nederland kent nu een zwangerschapsverlof van zestien weken.

Moeite
Ook een aantal Nederlandse Europarlementariërs had moeite met het voorstel dat op tafel lag. Het CDA had zich wel willen neerleggen bij een zwangerschapsverlof van twintig weken, maar het had volgens Ria Oomen-Ruijten bezwaren tegen een aantal aanvullende voorstellen die op tafel lagen, zoals een betaald vaderschapsverlof.

Volgens Jeanine Hennis-Plasschaert van de VVD zou de EU zich helemaal niet met de termijnen van zwangerschapsverlof moeten bemoeien en dat aan de lidstaten moeten overlaten. "Het parlement heeft besloten nog eens goed naar de nadelen van een langer zwangerschapsverlof te kijken en dat is een heel verstandig besluit", reageerde Hennis-Plasschaert na de stemming.