APELDOORN - De financiële crisis laat ook het Kadaster niet ongemoeid. De organisatie heeft vorig jaar een verlies geleden van ruim 50 miljoen euro. "De stagnatie in de vastgoedsector vindt zijn weerslag in het werkaanbod van het Kadaster en daarmee in de inkomsten", aldus het Kadaster woensdag.

Het afnemende werkaanbod is niet alleen te ondervangen met tariefsverhogingen. Het Kadaster zegt het aantal extern ingehuurde arbeidskrachten "sterk" te hebben teruggebracht.

Het Kadaster verzamelt gegevens van onroerende en roerende goederen, zoals huizen, schepen en vliegtuigen. De zelfstandige organisatie legt verantwoording af aan de overheid. Er werken ongeveer 1900 mensen, verspreid over meerdere vestigingen in Nederland en het hoofdkantoor in Apeldoorn. Het bedrijf behaalde vorig jaar een omzet van 200 miljoen euro.