AMSTERDAM - Verzekeringen zijn van vitaal belang voor een onderneming. Toch komt het in de praktijk regelmatig voor dat bedrijven onnodige, verouderde of dubbele dekkingen in hun pakket hebben.

Oververzekeren kost geld, omdat er dan meer premie wordt afgedragen dan er wordt uitgekeerd bij schade. Het doel van verzekeren is dat het voortbestaan van de onderneming veiliggesteld wordt, dat betekent dat per geval een inschatting gemaakt moet worden van nut en noodzaak van een bepaalde verzekeringsvorm.

Volgens een onderzoek van risicospecialist Marsh kan met een wiskundige berekening van risico's tot 30 procent bespaard worden op verzekeringsuitgaven. Een econometrist van het bedrijf stelt dat bedrijven vaak oververzekerd zijn op basis van emotionele afwegingen.

Wagenpark
Na een analyse bleek een wagenparkbeheerder bijvoorbeeld 90 duizend euro per jaar te kunnen besparen door de cascoverzekering te schrappen. De kosten van de eventuele schades lagen veel lager dan de kosten van de verzekering.

Maar niet alleen oververzekering kost onnodig geld, ook onderverzekering kan een bedrijf met flinke kosten opzadelen. Zeker ondernemingen die, ondanks de barre economische tijden, snel groeien, kunnen snel onderverzekerd raken.

Ondernemers blijken bijvoorbeeld vaak onvoldoende verzekerd te zijn voor schade aan hun bedrijfspand door brand, inbraak en storm en dergelijke. Datzelfde geldt voor omzetderving na schade veroorzaakt door brand.

Nieuwwaarde
Verder is het de moeite waard de verzekering voor roerende zaken, waaronder inventaris en machines vallen, nader te bekijken. Deze kunnen tegen nieuwwaarde of vervangingswaarde worden verzekerd, wat een flink verschil in premie oplevert.

Het is handig een deskundige de verzekeringsportefeuille eens grondig te laten evalueren. Deze kan bekijken of hier te hoog of te laag verzekerde bedragen tussen zitten, of er activiteiten zijn die helemaal niet verzekerd zijn en of bepaalde verzekeringen misschien overbodig geworden zijn.