DEN HAAG - Een gecoördineerde stresstest onder Europese banken, naar Amerikaans voorbeeld, is lastig uit te voeren. De verdeeldheid bij de Europese landen onderling over de wijze waarop dit zou moeten worden georganiseerd, is te groot. Dat zei hoogleraar economie Arnoud Boot van de Universiteit van Amsterdam dinsdag.

"Het is niet waarschijnlijk dat dit lukt, omdat dan overeenstemming moet komen tussen 27 landen. Het zou betekenen dat zij het eens zijn over hoe de bancaire crisis moet worden aangepakt. Dat is niet het geval", aldus Boot.

Minister Wouter Bos (Financiën) zei maandag dat alle grote banken in de EU moeten worden onderworpen aan een stresstest. Hierbij wordt gekeken of de banken het in een verslechterde economie kunnen redden zonder extra kapitaal aan te trekken.

Volgens Bos overleggen de toezichthouders op de financiële markten inmiddels over een dergelijke actie op Europese schaal. De Nederlandsche Bank (DNB) bevestigde de woorden van Bos.

Vertrouwen
Eerder op de dag pleitte zijn Finse collega Jyrki Katainen al voor een dergelijke test. Volgens hem kan deze ervoor zorgen dat het vertrouwen in de banken herstelt en de weg vrijmaken voor herstel in deze sector.

Kaitanen wil algemene regels voor de wijze waarop Europese banken die over de grens opereren, moeten worden getoetst. "Vervolgens moeten alle nationale overheden manieren bedenken hoe om te gaan met de besmette kredieten bij de banken", stelde hij.

Volgens Boot kan een stresstest alleen gunstig uitpakken en voor stabiliteit zorgen in de financiële sector, als deze goed wordt georganiseerd. "Anders zorgt het alleen voor onzekerheid en kan het zelfs averechts werken", aldus de hoogleraar. Volgens hem moeten de verschillende landen duidelijk afspreken wat de toets precies inhoudt en wat voor maatregelen ze nemen bij de verschillende uitkomsten.

Criteria
Minister Bos zei dat de toets wat hem betreft niet op Europees niveau had gehoeven. "Misschien hooguit de criteria voor de test', zei hij.

Beleggers zouden het toejuichen als de banken in Europa aan een toets worden onderworpen, stelde een Amsterdamse handelaar. "Openheid en duidelijkheid, dat is wat beleggers willen", zei hij.

Nederlandse banken zeggen geregeld zelf al stresstests uit te voeren. "Wij hebben de frequentie onlangs opgevoerd en voelen ons comfortabel over de uitkomsten", stelde een woordvoerder van bank-verzekeraar ING dinsdag.

Resultaten
In de VS worden de resultaten van de test, gehouden onder de negentien grootste banken, donderdag naar buiten gebracht. Er gaan nu al geluiden dat ongeveer tien van de onderzochte banken extra geld moeten ophalen om hun kapitaalbuffers te verstevigen. Wells Fargo, Bank of America, Citigroup en verschillende regionale banken behoren tot de mogelijke kandidaten.

Wall Street kijkt reikhalzend uit naar de resultaten. "Beleggers zijn gevoelig wat betreft informatie hierover. Hoewel de markt het meeste slechte nieuws heeft ingeprijsd, blijft er onrust over wat er zal worden gezegd", zei een Amerikaanse vermogensbeheerder.