STRAATSBURG - Tankstations moeten in 2018 85 procent van de benzinedampen die tijdens het tanken vrijkomen, opvangen. De schadelijke dampen moeten ondergronds worden opgeslagen.

Kleine tankstations in woonwijken moeten de maatregel al eerder invoeren. Het Europees Parlement heeft daar dinsdag mee ingestemd. Het had eerder al een akkoord met de ministers van de lidstaten bereikt over de regeling.

Volgens PvdA-Europarlementariër Dorette Corbey zorgt de aanpak voor verbetering van de luchtwaliteit en vermindering van de ozonvorming. Haar CDA-collega Lambert van Nistelrooij is blij dat het Europarlement heeft afgezien van een eerder voorstel om tankstations te verplichten 90 procent van de bezinedampen op te vangen. Volgens hem was een dergelijk percentage niet realistisch.