"Ik ben het een beetje zat", zegt Robert Blom, VVD-wethouder Economische Zaken van Alphen aan den Rijn. Hij vindt dat de Kamers van Koophandel moeten stoppen met 'hun flauwekul' over de geweldige economische dynamiek in hun regio door het toenemende aantal startende bedrijven.

Want die geweldige economische dynamiek levert volgens de wethouder 'jaarlijks een kostenpost van 3,5 tot 5 miljard euro op die consumenten en de belastingbetaler moeten opbrengen.'

Faillissementen
De Kamers van Koophandel blijven volgens Blom ieder jaar stoïcijns juichende cijfers publiceren over het aantal startende bedrijven, terwijl ze weigeren het aantal faillissementen en schuldsaneringen bekend te maken. "Ze sjoemelen met cijfers, want ze vertellen niet waar de 440 duizend verdwenen startende ondernemingen van de afgelopen vijf jaar zijn gebleven."

Werklozen
Volgens Blom houdt eenvijfde van de startende bedrijven er binnen een jaar mee op en beëindigt zelfs 60 procent zijn onderneming na vier jaar. Blom hekelt de voortdurende promotie van het eigen bedrijf door ministers en staatssecretarissen. "De overheid heeft er belang bij om het eigen bedrijf te promoten, want elke ondernemer erbij is een werkloze minder."

Risico's
Mensen beginnen vaak vanuit een negatieve motivatie met een bedrijf. "Vaak zijn het mensen die vanuit een uitkering een bedrijfje beginnen, of ouderen. De Kamer van Koophandel en de overheid stuwen hun ideeën op door hen voor te houden dat het ze meer geld oplevert. Maar hun inkomen gaat vaak absoluut niet omhoog. De meeste starters realiseren zich niet de risico's van ondernemen. Ze vragen de Kamer van Koophandel soms zelfs wat ze het beste kunnen doen."

Gitaar
Natuurlijk hecht Blom als liberaal wel waarde aan startende ondernemingen. "Je hoeft niet overal diploma's en vergunningen voor te hebben, maar we moeten wel de voorlichting aan starters verbeteren. Als ik een gitaar koop, ben ik nog geen gitarist, maar als ik me inschrijf bij de Kamer van Koophandel ben ik wel meteen ondernemer!"

De wethouder opent in januari een starterscentrum in Alphen, waar starters tegen een laag tarief een unit kunnen huren. "Maar dan wel aan goede starters en die pik je er zo uit."