WASHINGTON - Roemenië ontvangt een noodkrediet van 17,1 miljard dollar (12,8 miljard euro) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het geld moet Roemenië helpen de internationale recessie te doorstaan en de economie te hervormen.

Het economische succes van Roemenië was voor een groot deel gebouwd op buitenlands kapitaal. Na de escalatie van de financiële crisis verdween dat echter weer voor een groot deel uit het land. De sterke economische groei van de afgelopen jaren sloeg daardoor snel om in een diepe krimp. In het laatste kwartaal van vorig jaar zag het land 13 procent van zijn bruto binnenlands product (bbp) verdampen.

Hulppakket
Het IMF-bestuur stemde maandagavond (plaatselijke tijd) in met het krediet, dat deel uitmaakt van een eind maart aangekondigd hulppakket van 20 miljard euro voor de Roemeense economie. De Europese Unie komt daarbij met 5 miljard euro over de brug; de Wereldbank stelt 1 miljard euro beschikbaar. Een extra miljard komt van de Europese ontwikkelingsbank EBRD en andere internationale instellingen.

Roemenië ontvangt per direct 6,6 miljard dollar (5 miljard euro). Het overige deel van het IMF-krediet wordt verleend als de Roemeense regering aan eisen voor hervorming van de economie voldoet.

Tekorten
Zo moeten de grote overheidstekorten worden weggewerkt en moet de bankensector worden hervormd. Daarnaast moet de centrale bank de inflatie aan banden leggen. Om gepensioneerden en mensen met een laag inkomen te ontzien, worden de uitgaven voor sociale voorzieningen verhoogd.

IMF-econoom Jeffrey Franks, die aan het hoofd stond van de Roemenië-missie van het fonds, waarschuwde voor te veel optimisme. "Zelfs met steun van het IMF worden 2010 en 2011 heel moeilijke jaren. Maar het beleid van de regering moet Roemenië in staat stellen het ergste te voorkomen en beter uit de crisis te komen."