AMSTERDAM - Zuinig omspringen met energie is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Dit komt niet alleen doordat de energierekening lager uitvalt, maar ook doordat zuinig ondernemen met subsidies en fiscale regelingen wordt gesteund door de overheid.

Er zijn globaal twee manieren te onderscheiden om binnen bedrijven energie te besparen. De eerste is een gedragsverandering, de tweede een aanpassing aan de materialen en technologieën binnen de onderneming.

Aan het aanpassen van gedrag zijn meestal geen tot weinig kosten verbonden. Een paar eenvoudige voorbeelden zijn het uitdoen van het licht in een ruimte waar niemand aan het werk is en het uitschakelen van computers als die niet gebruikt worden. Verder kan de kachel in de winter misschien wel een graadje lager en is het inschakelen van de airconditioning in de zomer lang niet altijd nodig.

Tijdklok
De tweede manier om energie te besparen vergt wel wat investeringen, hoewel die niet groot hoeven te zijn. Een kleine investering is bijvoorbeeld de installatie van een tijdklok op de verlichting.

Een grotere investering vormt bijvoorbeeld vloerisolatie en het plaatsen van hoog-rendement-dubbelglas, maar uiteindelijk verdient dit zich terug. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland (MVO) heeft een uitgebreide lijst met energiebesparingstips samengesteld.

Ook het Energiecentrum heeft een dergelijke lijst, met als extraatje de terugverdientijd die bij de verschillende maatregelen hoort. Ook kunnen ondernemers hier een Energiescan uitvoeren, om inzicht te krijgen in hun energieverbruik en om besparingsmogelijkheden in kaart te brengen.

Regelingen
Er bestaan verschillende regelingen om bedrijven te stimuleren energiebesparend te werken. De overheid biedt diverse subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen die het gebruik en de productie van duurzame energie moeten bevorderen, zoals de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE), een subsidie voor het opwekken van energie via windmolens op land of zonnecollectoren. Ondernemers die zo energie produceren, kunnen subsidie aanvragen als de productie nog niet rendabel is.

Daarnaast is er de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is een fiscale regeling die investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie stimuleert. Op de website van het ministerie van VROM is een overzicht van de verschillende regelingen te vinden. Ook SenterNovem biedt informatie over de verschillende regelingen.