Het Europees Parlement stemt morgen over een telecomwet die het gebruik van cookies kan verbieden. De software-industrie is bezorgd.

De BSA (Business Software Alliance) slaat alarm over een Europese stemming die morgen plaatsvindt. Het Europees Parlement buigt zich dan over een breed wetsvoorstel voor telecom.

Naast de omstreden Franse aanpak van internetpiraterij, het zogeheten 'three strikes'-wetsvoorstel, omvat het Europese maatregelenpakket ook een voorziening die het gebruik van cookies kan verbieden.

Privacyschending
Die bestanden bieden namelijk identificatiemogelijkheden en dat kan indruisen tegen Europese wetten en richtlijnen voor de bescherming van privacy. Volgens het te bespreken telecomwetsvoorstel moet het gebruik van cookies hoe dan ook aan banden worden gelegd.

In Punt 24 wordt aangestipt dat cliëntcomputers, zoals pc's en alle informatie daarop, behoren tot de privésfeer van gebruikers. Die apparatuur en de data daarop geniet dus privacybescherming onder de Europese Conventie voor de Bescherming van Mensenrechten en Fundamentele Vrijheden. Cookies zouden dus eigenlijk spyware zijn.

Dreiging voor e-commerce
Branchevereniging BSA ziet daarin een ernstige belemmering voor zowel de software-industrie als voor e-commerce. "Cookies maken surfen makkelijker omdat een server informatie kan aanroepen die je zelf naar voorkeur hebt ingesteld. Bijvoorbeeld je taalvoorkeur of toegang tot je cliënteninformatie. Dit zijn essentiële middelen om online-diensten efficiënt en effectief aan consumenten te bieden. Dat moet niet verward worden met malware", schrijft de BSA.

Het Europese wetsvoorstel erkent weliswaar dat cookies ook voor legitiem gebruik kunnen dienen. Gebruikers worden echter lang niet altijd geïnformeerd dat websites cookies plaatsen en wat voor informatie die dan doorspelen aan de oorspronkelijke en andere websites.

Het wetsvoorstel wil dat dan ook verplichten, waarbij gebruikers ook de mogelijkheid moeten krijgen om cookies of soortgelijke software te weigeren. Verder mogen ict-middelen die informatie van gebruikers opslaan of hun surfgedrag in kaart brengen alleen gebruikt worden voor legitieme doelen.

Plank misslaan
De BSA stelt dat het vóór het voorlichten van gebruikers is, maar dat het wetsvoorstel in de huidige vorm de plank misslaat. De organisatie voorspelt namelijk excessieve hoeveelheden cookiesmeldingen aan internetgebruikers, die de meldingen daardoor simpelweg zullen negeren.

"Ten eerste is dat niet gebruiksvriendelijk en zal het waarschijnlijk dus worden genegeerd", schrijft beleidsdirecteur Francisco Mingorance van de BSA.

"Ten tweede wordt de implementatie van dit wetsvoorstel overgelaten aan de EU-lidstaten en krijgt Europa daardoor een lappendeken aan beleidsregels voor cookies waardoor grensoverschrijdende online-diensten onwerkbaar worden. Dat is een aanzienlijke last voor providers en zorgt dus voor een verstoorde markt."

Compromis
Over het 'three strikes'-deel van het voorstel is de branchevereniging van de software-industrie genuanceerd. De organisatie ziet weinig in het oorspronkelijke amendement waarbij internetproviders na een klacht klanten moeten afsluiten.

De BSA sluit aan bij het vorige week bereikte compromis waardoor Europese internetters het recht krijgen op "een oordeel van een wettig, onafhankelijk en onpartijdig tribunaal dat in overeenstemming met artikel 6 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens handelt."

Piraterij

De BSA pakt ook illegaal softwaregebruik aan. "Piraterij via het internet is een serieus probleem. Wij steunen het doel van het Europese Parlement om procedures op te stellen voor de aanpak van mensen die zich moedwillig en herhaaldelijk bezighouden met piraterij", zegt BSA-beleidsdirecteur Mingorance.

"De implementatie van dergelijke voorzieningen moet echter gebaseerd zijn op een volledig en eerlijk proces waarbij alle partijen gehoord worden door een onafhankelijke juridische autoriteit. Dat moet niet overgelaten worden aan isp's of aan een bestuurlijk overheidsorgaan."