De Kamer van Koophandel is hét informatie-instituut welke propageert ondernemers verder te kunnen helpen. En dat klopt, de Kamer van Koophandel kan je als ondernemer verder helpen, dat weet ik uit eigen ervaring.

Echter weten veel ondernemers de Kamer van Koophandel nauwelijks te vinden. Een kwestie van duidelijk en creatief je product en/of dienst communiceren is ook voor de Kamer van Koophandel een moeilijke opgave.

De drie pijlers waar het bestaansrecht van de Kamer van Koophandel op rust zijn achtereenvolgens: starten, internationale handel en bedrijfsoverdracht en –overname. Vanuit het Ministerie van Economische Zaken is de Kamer van koophandel de aangewezen partij om een oplossing te vinden voor de overnameproblematiek in het Nederlandse MKB. Dit betekent het informeren en verder helpen van ondernemers die met bedrijfsoverdracht en –overname te maken hebben.

Een ondernemer mag er vanuit gaan dat de Kamer van Koophandel onafhankelijk en objectief informatie verstrekt. Wat schets mijn verbazing toen ik de Kamerkrant van april onder ogen kreeg. De Kamer van Koophandel adviseert ondernemers, in dit geval ondernemers die een (gedeelte van een) bedrijf willen overnemen, doodleuk om een persoonlijke lening af te sluiten teneinde de overname (gedeeltelijk) te financieren.

Ten eerste is een persoonlijke lening een dure vorm van financieren, anderzijds krijg je bij en dergelijke lening veelal een BKR registratie cadeau, iets wat later makkelijk tegen je kan gaan werken. En ik vraag mij hardop af of het verstandig is om op deze manier een overname (deels) te financieren, immers wanneer een bank of andere financiers geen licht in de overname zien en geen geld willen lenen, is het aangaan van een persoonlijke lening om de overname (deels) te financieren dan wel verantwoord?

De Kamer van Koophandel adviseert nota bene om bij het afsluiten van een persoonlijke lening vooral niet te vertellen dat het geld bedoeld is om aan te wenden bij een (voorgenomen) bedrijfsovername omdat de bank of andere financier dit waarschijnlijk een te groot risico zal vinden.

Ben ik nou gek, of adviseert de Kamer van Koophandel ondernemers hier fraude te gaan plegen om aan geld te komen? Dat de financiering van een bedrijfsovername een heikel punt is, is bekend, maar om op deze ‘creatieve’ manier aan geld te komen lijkt mij toch enigszins onverantwoord.

De Kamer van Koophandel is van oudsher een autoritair en ietwat stijf instituut. Maar zoals uit de Kamerkrant blijkt is er een koerswijziging gaande om ondernemers ‘creatieve oplossingen’ aan te dragen. Heb je als ondernemer een financieel probleem waar de banken geen brood meer in zien: even langs de Kamer van Koophandel voor een ‘creatieve oplossing’.

Piet Regnerus is directeur van 2Excell bv en ANY Concept bv (oa. Omzetbeurs.nl). De blogs van Piet gaan over zijn specialiteiten zoals bedrijfsoverdracht- en overnames, duurzaam ondernemen en overige MKB-gerelateerde zaken.