Ons dagelijks handelen bestaat vooral uit reacties op gebeurtenissen rondom ons heen. Onbewust nemen we signalen uit onze omgeving in ons op, filteren en combineren deze en komen in actie als de situatie daartoe aanleiding geeft. Dat kan zijn om onheil te voorkomen of om er juist voordeel uit te halen.

Door Wim Groenendaal | Principal IT Consultant bij Logica Management Consulting

Dit monitoren en interpreteren van datgene dat binnen ons waarnemingsgebied valt, is een uiterst krachtige en effectieve manier van werken.

De technologie achter (complex) event processing probeert deze manier van handelen toe te passen in IT omgevingen. Het uitgangspunt hierbij is dat er altijd een waarschuwing is voordat er iets gebeurt. En de uitdaging is natuurlijk om dergelijke signalen te herkennen, zodat er adequaat en tijdig op gereageerd kan worden. Dit is complexer dan het op het eerste gezicht lijkt, want wanneer is een gebeurtenis nu eigenlijk een gebeurtenis?

Als voorbeeld een logistiek proces waarbij op een gegeven ogenblik goederen binnenkomen. Dit is eenvoudig: De binnenkomst van goederen is een gebeurtenis die kan leiden tot een vervolgactie. Stel echter dat die goederen niet binnenkomen, dan is er ook geen gebeurtenis en zal er dus ook niets in actie gezet worden, terwijl dit wellicht wel zou moeten om verder onheil te voorkomen. Hieruit blijkt dat niet-gebeurtenissen wel degelijk als gebeurtenissen kunnen worden aangemerkt.

Signalen
De interesse voor dit soort systemen groeit snel omdat de voordelen van het snel anticiperen op kansen en bedreigingen voor veel bedrijven interessant is. Daarbij komt dat steeds meer signalen volautomatisch door apparaten worden afgegeven. Denk hierbij aan signalen van GPS, sensoren, credit cards, RFID enzovoort.

Als simpel voorbeeld van complex event processing: Er moeten goederen met spoed van A naar B. De chauffeur vertrekt ruim op tijd en via het GPS in de vrachtwagen kan de reis worden gevolgd.

Tijdens de reis ontstaat er een file op de route en door de verwachte vertraging gaat de chauffeur te laat komen. Op basis van de combinatie locatie vrachtwagen, locatie en lengte van de file en uiterste aflevertijdstip, wordt een alternatieve route bepaald. Rekening houdend met eventuele bruggen die openstaan, wegwerkzaamheden en alle andere zaken die eventueel een belemmering zouden kunnen vormen. De chauffeur krijgt dit door en de goederen worden op tijd geleverd.

In dit voorbeeld anticipeert het systeem op een aankomende bedreiging: de file waardoor de goederen te laat zullen worden geleverd. Als reactie hierop wordt een risico beperkende maatregel genomen. Het feit dat dit automatisch wordt uitgevoerd, zonder menselijke tussenkomst, verkort de tijd tussen gebeurtenis en reactie. De bedrijfsvoering zal in dit soort situaties dan ook aanmerkelijk efficiënter worden.

Processen
Cruciaal wordt het inrichten van een IT omgeving die in staat is om al deze signalen te verwerken, maar gelukkig is er nog even tijd. In de meest optimistische situatie kunnen we Complex Event Processing vandaag ´enigszins volwassen´ noemen, maar de massale adoptie komt pas over twee tot drie jaar. Nadenken over welke processen in uw organisatie voordeel van deze technologie kunnen hebben, is iets wat u uiteraard al wel kunt doen.