AMSTERDAM - Staatssecretaris De Jager reageert op vragen van het Tweede Kamerlid Bashir over de ongeveer 45 miljoen euro per jaar aan onjuiste uitbetalingen door de Belastingdienst. Van dit bedrag is in de jaren 2006, 2007 en 2008 respectievelijk 1,1 miljoen, 0,8 miljoen en 1,9 miljoen euro verloren gegaan.

Kamerlid Bashir wil onder andere weten op welke manier de Belastingdienst het geld terugvordert van iemand die het geld ten onrechte heeft gekregen en wat er gebeurt als men weigert om het geld terug te geven.

Rekeningnummer
De Staatssecretaris deelt mee dat in het geval dat blijkt dat een uitbetaling of terugbetaling heeft plaatsgevonden op een verkeerd rekeningnummer, de Belastingdienst de derde verzoekt om het onverschuldigd betaalde bedrag terug te betalen. Als daartoe aanleiding is kan die derde met de Belastingdienst afspraken maken over de termijn waarbinnen het bedrag moet zijn terugbetaald.
­
Wanneer de derde de terugbetaling weigert, volgt dagvaarding voor de burgerlijke rechter tenzij op voorhand is vastgesteld dat terugbetaling absoluut onmogelijk is.

Uitbetaling
In het geval blijkt dat een uit- of terugbetaling op een verkeerd rekeningnummer heeft plaatsgevonden omdat het door de belastingplichtige opgegeven rekeningnummer onjuist is verwerkt, zal in beginsel meteen een tweede uitbetaling volgen tenzij de eerste betaling reeds ter beschikking van de belastingplichtige mocht zijn gekomen.
­
Het laatste doet zich bijvoorbeeld voor als bij de uitbetaling weliswaar een onjuist rekeningnummer is gebruikt, maar het bedrag is bijgeschreven op een (ander) rekeningnummer van de belastingplichtige en wel op een zodanige wijze dat deze daar ook over heeft kunnen beschikken.

Kosten
Volgens de Staatssecretaris bedragen de directe – door de bank aan de Belastingdienst in rekening te brengen - kosten van naam-nummercontrole € 0,02 per uitbetalingstransactie. De kosten van verwerking van de uitworp van het controleproces zullen daarvan echter een veelvoud bedragen. De verwachting is dat vele miljoenen uitbetalingen hun bestemming pas zullen bereiken nadat (handmatig) controle- en herstelhandelingen hebben plaatsgevonden.
­
De opgegeven naamgegevens van de Belastingdienst moeten matchen met de – tot dan toe voor de Belastingdienst onbekende - rekeninggegevens van de betreffende bank .