100 miljoen euro kapitaal verbranden in dik dertien maanden. Da's knap, maar het levert ook een hoop heisa op. De participanten van Spirit AIM versus uitgevende instelling Eureffect. De messen zijn geslepen.

Door Kim Lieuwen | PlusPost, opiniekrant voor sociaal liberalen en ondernemers

De stemming zit er niet bepaald in onder de ongeveer vijftig aanwezige gedupeerden van het door Eureffect uitgegeven beleggingsvehikel Spirit AIM.

Lang niet alle van de ongeveer 500 participanten in Spirit AIM heeft de moeite genomen naar de hoofdstad te komen om hun frustraties over het geheel verdampte- door hen ingelegde kapitaal te botvieren op de daarvoor verantwoordelijk geachte individuen.

Een grote groep gedupeerde beleggers (85) wordt ter plekke vertegenwoordigd door Adriaan de Gier van De Gier Business Law en zijn vijfkoppige team van specialisten. Deze investeerders hebben zich verenigd in een stichting, om zo een ultieme poging te ondernemen (tenminste een deel van) hun geld van Eureffect terug te krijgen: de SpiritClaim (www.spiritclaim.nl). Echt iedere participant in het verkapte hedge fund is zijn geld kwijt, bij sommige beleggers loopt de schade zelfs tot in de miljoenen.

Steekspel
Niemand is schuldig tot het tegendeel is bewezen. Het probleem bij de vaststelling van de schuldvraag inzake Spirit AIM is echter dat de betrokkenen tot op heden geweigerd hebben inzage te geven in de boeken van het fonds.

Een overzicht van alle transacties die zijn gedaan sinds de oprichting van het fonds, namen van adviseurs die betaald zijn door Werkheim en zijn team en heel veel andere belangrijke zaken die opheldering kunnen geven over het wel en wee van de ondergang van Spirit AIM zijn vooralsnog angstvallig achter gesloten deuren gebleven.

Wie welke pet op heeft wordt erg lastig te bepalen als ook Guestos, toezichthouder en bewaarder van de effectentransacties van Spirit AIM, doet alsof zijn neus bloedt: 'Wij hebben geen onregelmatigheden geconstateerd', aldus de namens de bewaarder afgevaardigde Jasper van der Sluis.

Wat daarna volgt is een steekspel tussen De Gier en zijn team en de fondsvertegenwoordigers en Guestos. Allerlei onderwerpen passeren de revue: eventuele voorzieningen voor het handelen in illiquide aandelen, de afbouw van de portefeuille, het verkopen in bloktransacties in plaats van in kleinere volumes, twee OTC (over-the-counter) transacties in warrants van samen meer dan 2,5 miljoen euro, eerdere verzoeken tot uittreding door participanten, het confisceren van de restportefeuille door KAS Bank en de rol die kantoorgenoot Kim Ying Lee heeft gespeeld in het geheel.

Laatstgenoemde schijnt een strafrechtelijk dossier te hebben. Tenslotte is ook de rol van Amsterdams Effecten Kantoor (AEK) discutabel. De moedermaatschappij van Eureffect vervulde voor veel van de in de portfolio van Spirit AIM opgenomen fondsen de rol als liquiditeitsverschaffer op de beurs. In die hoedanigheid is AEK gebaat bij hoge volumes in betreffende fondsen.

Veel van deze prangende vragen blijven echter onbeantwoord tot op heden en worden tijdens de bijeenkomst op bekende wijze ontweken door de afgevaardigden van Spirit AIM of simpelweg afgedaan met het antwoord: 'Hierover doen wij verder geen mededelingen.'

Graf
De allerlaatste vraag die tijdens de bijeenkomst wordt gesteld, is afkomstig van een vrij mild gestemde belegger. Schuldig of niet, dat maakt hem niet zoveel uit. Hij zou graag van de mannen achter de tafel horen wat ze van de hele zaak hebben geleerd en wat ze een eventueel volgende keer anders zouden doen.

Maar in plaats van gebruik te maken van deze perfecte gelegenheid om zich te verontschuldigen of een poging te wagen zich te rehabiliteren, zwijgen alle vijf 'beklaagden' als het graf. En dat zegt eigenlijk alles al.