AMSTERDAM - De Amerikaanse economie verkeert nog altijd diep in de recessie. Volgens een rapport van het ministerie van Handel woensdag kromp het bruto nationaal product in het eerste kwartaal met 6,1 procent.

Met name de export van Amerikaanse goederen moest het ontgelden. Daarnaast geven bedrijven minder geld uit en kostte het wegwerken van voorraden geld.

Ten opzichte van een jaar geleden bedroeg de kwartaalkrimp 2,6 procent. Bedrijven sneden met een record van 38 procent in hun uitgaven, waaronder machines, automatisering en onroerend goed.

De cijfers vallen tegen; analisten hadden een krimp verwacht van tussen de 4,6 en 4,9 procent. In de laatste drie maanden van vorig jaar nam het bruto binnenlands product (bbp) van de Verenigde Staten al met 6,3 procent af. De recessie, die in december 2007 officieel inzette, duurt nu al even lang als die tijdens de 'Grote Depressie' van de jaren '30 van de vorige eeuw. Dat record wordt verbroken als tweede kwartaal opnieuw, zoals verwacht, slecht uitvalt.

Daling
De daling betekent het derde opeenvolgende kwartaal van economische krimp. In 1974-'75 gebeurde dit voor het laatst. In de eerste drie maanden van 2008 groeide de economie weliswaar met 1 procent, maar door een flinke inflatie wordt ook dat kwartaal door economen als een recessieperiode bestempeld.

Volgens het ministerie heeft het economische hulppakket van president Obama ter waarde van 787 miljard dollar (600 miljard euro) dat in februari werd goedgekeurd, nog amper impact gehad in het eerste kwartaal. De overheid droeg zelf ook zijn steentje bij aan de economische krimp door 3,9 procent minder uit te geven, met name aan defensie.

De economie had er nog slechter voor kunnen staan, ware het niet dat de import van goederen nog sterker daalde (min 34 procent) dan de export. Hierdoor werd het handelstekort kleiner.

Deflatie
De angst voor ernstige deflatie (geld wordt meer waard) wordt door het rapport getemperd; gemiddeld daalden de consumentenprijzen met 1 procent, tegenover 4,9 procent in de laatste drie maanden van 2008.

Het bbp staat voor de optelsom van alle geproduceerde goederen en diensten in een land. De consumentenuitgaven, met 70 procent het belangrijkste onderdeel van het nationaal product, namen wel toe met 2,2 procent, na in het vierde kwartaal van vorig jaar nog met 4,9 procent te zijn gezakt.

Herstel
Dat bedrijven hun overtollige voorraden hebben weggewerkt, zou de deur open kunnen zetten voor een periode van herstel. De centrale bank van de VS, de Fed, heeft daarnaast de rente verlaagd naar 0 procent, waardoor investeringen mogelijk gaan aantrekken en de economie weer langzaam uit het dal kan klimmen.

"De economie is nog niet uit de moeilijkheden", aldus een econoom tegen persbureau Bloomberg, "maar nu de voorraden in evenwicht zijn gebracht met de markt zijn de producenten klaar voor een herstart."