BRUSSEL - Van de Europese begroting voor 2010 gaat 45 procent naar groei- en werkgelegenheidsmaatregelen. Dat is 3,2 procentpunt meer dan in 2009. De EU wil zo haar concurrentiekracht versterken.

De Europese Commissie keurde woensdag een voorontwerp van de begroting van 139 miljard euro goed, vooral gericht op herstel. "Het totaal aan extra crisisgeld komt dan voor 2008-2010 op meer dan 6 miljard euro", zei eurocommissaris Siim Kallas (Administratieve Zaken).

De uitgaven voor veiligheid stijgen het sterkst, met 13,5 procent. Dat extra geld is voor de bestrijding van criminaliteit en terrorisme en voor het beheer van migratiestromen.

Meer geld
Ook voor de minder ontwikkelde regio's in de EU is meer geld beschikbaar uit het zogenoemde cohesiefonds. Daarvan gaat 52 procent naar de twaalf nieuwe lidstaten in Oost-en Midden-Europa.

Daarnaast trekt de EU meer geld uit voor ontwikkelingshulp, klimaatverandering, voedselzekerheid, globalisering, onderzoek en energie.

Het Europees Parlement zal zich over de begroting buigen en die in december vaststellen.