DEN HAAG - Het juridische gevecht van de milieubeweging tegen de bouw van kolencentrales gaat lang duren. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wacht daarmee tot het Hof van justitie in Luxemburg een aantal vragen heeft beantwoord. Dat zal naar verwachting anderhalf jaar duren.

De vergunningen worden niet geschorst in afwachting van de uitspraak. De provincies Zuid-Holland en Groningen hebben vergunningen verleend voor kolencentrales van E.ONg, Electrabel en RWE. De Stichting Natuur en Milieu en Greenpeace hebben beroep aangetekend.

Zij vrezen dat Nederland de plafonds die in de Europese Unie gelden voor de uitstoot van stikstofoxiden en zwaveloxiden zal overschrijden.

Milieuvergunning
De Raad van State wil van het Europese Hof weten of een dreigende nationale overschrijding een reden kan zijn om een afzonderlijke milieuvergunning te weigeren of aan te scherpen.