DEN HAAG - Het wordt makkelijker om subsidie aan te vragen bij het Rijk. Aanvragers hoeven binnenkort aan minder gecompliceerde regels en verantwoordingsverplichtingen te voldoen. Het kabinet vereenvoudigt het subsidiestelsel om de lastendruk voor burgers en bedrijven te verminderen.

De aanpassing moet jaarlijks een besparing opleveren van ongeveer 75 miljoen euro. Dat bedrag komt voort uit lagere administratieve lasten en minder kosten voor de subsidieverstrekkers. Dat heeft minister Wouter Bos van Financiën woensdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Tegelijkertijd zal de overheid scherper controleren op misbruik, omdat subsidieaanvragers meer vertrouwen krijgen. "Meer vertrouwen gaat ook hand in hand met een strikte handhaving", aldus Bos.