AMSTERDAM - Een kwart van de net afgestudeerde docenten moet banen 'sprokkelen' om aan voldoende inkomen te komen. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) woensdag presenteert.

Zo'n tien procent van de lerarenbanen bestaat uit minder dan twintig uur per week. Volgens het onderzoek kunnen deze starters binnen een jaar vaak hun aanstelling uitbreiden.

Het SBO constateert dat beperkte banen niet altijd een probleem hoeven te zijn in het voortgezet onderwijs. Vooral oudere leraren en vrouwen met een deeltijdbaan kiezen daar vaak zelf voor. Pas afgestudeerden die wel graag een aanzienlijke baan in het voortgezet onderwijs willen, krijgen die meestal voor hun dertigste.

Scholen zijn niet blij met parttime docenten, omdat die niet efficiënt zijn. Schoolleiders zijn veel tijd kwijt aan begeleiding, daarom proberen zij het aantal kleine banen zoveel mogelijk te beperken.

Relatie
Er is een duidelijke relatie tussen de grootte van de school en de mate waarin er kleine banen voorkomen. Op kleine scholen komen meer kleine banen voor. Hieruit kan opgemaakt worden dat grotere scholen meer mogelijkheden hebben om een baan met een grote omvang aan te bieden.

Uit het onderzoek blijkt dat er bij scholen in de grote steden meer kleine banen voorkomen. Als er gekeken wordt naar het schooltype, blijkt dat kleine vacatures het meest voorkomen op vmbo,- tl-, havo,- en vwo-niveau.