Of Agnes Jongerius het nu wil of niet, mensen zullen in de toekomt langer doorwerken. Bedrijven hebben de oudere werknemer keihard nodig.

Door Rien Wiegeraad | PricewaterhouseCoopers

De krappe arbeidsmarkt met duizenden openstaande vacatures heeft plaatsgemaakt voor een veel ruimere waarin bovendien vele mensen hun baan (dreigen te) verliezen. Op het eerste gezicht lijkt dit de nieuwe werkelijkheid, maar schijn bedriegt. Een economische dip maakt geen einde aan trends als ontgroening en vergrijzing. Als de economie aantrekt, neemt de zuigkracht op de arbeidsmarkt navenant toe.

We zien nu dat veel 'crisismaatregelen' van de overheid, denk aan de Arbeidstijdverkorting en de deeltijd-WW, gericht zijn op het behoud van werkgelegenheid. En werkgevers zien zelf ook heel goed in dat ze hun personeelsbestand op orde moeten houden. Zij hebben met rücksichtslos snijden in het verleden slechte ervaringen opgedaan. Daar houd je nog jaren last van.

Continuïteit
Wie niet nadenkt over toekomstige personeelsbehoeften, loopt het risico de continuïteit van de onderneming in gevaar te brengen. En daarom blijven ook nu bedrijven investeren in jong talent. Aandacht voor de oudere werknemer zou evenzeer op het netvlies moeten komen.

Er zijn stapels boeken geschreven over ouderenbeleid. Verschillende adviesorganen hebben al gepleit voor het oprekken van de AOW-leeftijd. Er is al veel bedacht en verzonnen. Maar ondanks al die studies en innovaties sturen werkgevers er nog heel vaak aan op het ontslag van de oudere (dure) werknemer. Ouderenbeleid is tot nu toe niet echt van de grond gekomen, omdat werkgevers daar de noodzaak niet toe voelden. Dat wordt anders als de markt het dicteert.

Langetermijnvisie
Deze economische crisis brengt het belang van de langetermijnvisie keihard naar voren. Dat geldt zeker ook voor het personeelsbeleid. Dat is veel meer dan voorheen een strategisch onderwerp voor ondernemingen.

HR-beleid moet afgestemd worden op toekomstige situaties. Dat impliceert meer aandacht voor de oudere werknemers. Wen er maar vast aan. En bedenk wel: als je in tijden van crisis een duurzaam personeelsbeleid op poten weet te zetten, ben je pas echt onderscheidend.

Rien Wiegeraad is partner bij PricewaterhouseCoopers en gespecialiseerd in strategisch HR-beleid