DIEMEN - Het aantal personeelsadvertenties in de Nederlandse media is in het eerste kwartaal van dit jaar fors gedaald. Het liep met 35,5 procent terug vergeleken bij het eerste kwartaal van 2008. Bij dagbladen was dat zelfs 41,8 procent.

Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Nielsen dat personeelsadvertenties registreert in meer dan duizend media, waaronder kranten en vakbladen. Over heel 2008 liep het aantal advertenties terug met 7,3 procent. In het laatste kwartaal van vorig jaar deed de economische crisis zich ook hier voelen en daalde het aantal met 15,1 procent.

In totaal werden in de eerste drie maanden van dit jaar ruim 228 duizend personeelsadvertenties geplaatst. Ruim 90 procent verscheen op internet. Dagbladen hebben een marktaandeel van 5,4 procent.

De daling zegt volgens het onderzoeksbureau niet direct iets over het vacatureaanbod. Krapte op de arbeidsmarkt dwingt bedrijven zich te profileren door advertenties. Neemt het aanbod van werkzoekenden toe, zoals nu, dan wordt het voor bedrijven makkelijker een geschikte kandidaat voor een vacature te vinden en is de noodzaak om te adverteren minder groot.

Opmerkelijk is de grote stijging (+34,5 procent) van het aantal personeelsadvertenties in de sector gezondheid en welzijn.