ZOETERMEER - De bedrijvigheid in de transportsector is in het eerste kwartaal opnieuw verslechterd en komt uit op het laagste niveau sinds de eerste meting in 1995, meldt Transport en Logistiek Nederland (TLN) in haar conjunctuurbericht.

De hoeveelheid te vervoeren goederen neemt af nu er minder activiteit is in belangrijke sectoren als bouw, industrie en de groot- en detailhandel.

Van de ondernemers had 71 procent in de eerste drie maanden van dit jaar minder omzet dan in dezelfde periode van vorig jaar. Gemiddeld bedraagt de omzetdaling 15 procent.

Marges
In het laatste kwartaal van vorig jaar, toen de kredietcrisis begon, constateerde 46 procent een verminderde omzet. Door deze ontwikkelingen is de concurrentie verscherpt, dalen transporttarieven, staan marges onder druk en wordt het steeds moeilijker om chauffeurs aan het werk te houden.

Bijna de helft van de bedrijven heeft een overschot aan personeel. Transportondernemingen en vrachtautochauffeurs hebben zo goed als niets aan de onlangs ingestelde regeling voor deeltijd-WW, aldus TLN. Een groot deel van de chauffeurs werkt gemiddeld zo'n 55 uur per week. Die structureel gemaakte overuren tellen niet mee bij de bepaling van de hoogte van de deeltijd-WW, terwijl daar wel premie over wordt betaald.

Van de ondervraagden verwacht 38 procent in het tweede kwartaal meer bedrijvigheid dan in het eerste kwartaal. Het tweede kwartaal geldt in de regel als het drukste van het jaar. Het gematigde optimisme zegt dus niets over een structurele verbetering, aldus TLN.