DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) willen een snelle invoering van de flex-AOW, waarmee mensen vrijwillig hun AOW later kunnen laten ingaan.

Werkgevers en vakbonden willen het plan meenemen in hun advies over een alternatief voor het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar. Maar daar willen de bewindspersonen niet op wachten.

Dat blijkt uit brieven van Donner en Klijnsma aan sociale partners en de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid had eerder deze maand voorgesteld het wetsvoorstel voor de flex-AOW aan te houden, omdat werkgevers en vakbonden het plan voor vrijwillig doorwerken willen meenemen in hun advies over het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat advies wordt voor 1 oktober verwacht.

Reactie
Donner vraagt de sociale partners op korte termijn te reageren op het plan voor vrijwillig doorwerken. Hij zegt het te betreuren als werkgevers en de vakbeweging hun reactie aanhouden. De minister gaat nu bekijken hoe het plan zonder hun advies verder uitgevoerd kan worden.

Klijnsma schrijft aan de Kamer dat de samenleving gebaat is bij een snelle inwerkingtreding van het wetsvoorstel voor flexibilisering van de AOW. Zij wijst erop dat er nu geen mogelijkheid is om zelf te bepalen op welk moment en hoe de AOW ingaat. Zij hoopt het plan op korte termijn met de Kamer te behandelen.

Met de flex-AOW moeten mensen hun staatspensioen maximaal vijf jaar later kunnen opnemen. Ook kunnen ze kiezen voor opname van deeltijd-pensioen. Met elk jaar dat langer wordt doorgewerkt, bouwen mensen meer AOW op.