ZOETERMEER - Het aantal huiseigenaren die hun woonlasten niet meer kunnen betalen, is fors gestegen. In het eerste kwartaal van 2009 kampte een kwart meer huishoudens met betalingsachterstanden dan in dezelfde periode in 2008. Dat heeft de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) donderdag gemeld.

WEW directeur Karel Schiffer noemt de toename van het aantal betalingsachterstanden "een punt van grote zorg".

Volgens Schiffer werkt de WEW aan een soepele betaalregeling voor huiseigenaren die in financiële problemen zijn gekomen door onder meer werkloosheid. De stichting werkt daarvoor samen met het ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.